Още от най-ранна възраст най-естественият език, чрез който децата общуват, е eзикът на пеенето, танцуването, подскачането от радост и пляскането с ръце. Пеeнeто, пляскането с ръце и танците са част от естествения им език, защото те са по-чувствителни към ритъма на музиката от нас възрастните.

Много проучвания са доказали, че музиката е вродена способност на всички деца, дори и на бебетата. Едно изследване с участието на деца на възраст от пет месеца до две години показва, че бебетата притежават вътрешен отговор на музикалния ритъм. Всички ние сме родени да пеем и танцуваме – нещо, което след известно време много от нас забравят.

Наскоро международни учени са открили, че бавната музика влияе върху сърдечния ритъм на човек. Изследователите са достигнали до извода, че музиката с бързо темпо води до повишаване на сърдечната честота и артериалното налягане, докато по-бавната и медитираща музика намалява сърдечния ритъм, а т.нар. „рага“ (музика, принадлежаща към индийския класически жанр) произвежда най-значителен спад на пулса.

Влияние на музиката върху мозъка
Музиката прави много повече от забавяне на сърдечната честота. Тя може да изостри умствените способности и е средство за облекчаване на стреса чрез увеличаване на освобождаването от тялото на ендорфини. Нови данни разкриват, че музиката произвежда мощни ефекти върху мозъка, насърчава развитието на познавателните способности, вербалните умения и емоционалната интелигентност.

Музиката и когнитивното развитие
Съществуват много доказателства, показващи връзка между музикалното обучение в детството и когнитивното развитие.

Канадски изследователи измерили промените в мозъчните реакции по време на музикално обучение при деца на възраст от четири до шест години и открили, че тези, които взимат уроци по музика са имали значителни подобрения в IQ резултатите и специфични умения, като грамотност, визуална, вербална и математическа памет.

Проучването заключва, че обучението по музика има дълбок и позитивен ефект върху мозъка за когнитивните функции.

Музиката може да създаде по-добри читатели
Според редица експерти по света музикалното обучение е пряко свързано със засилените вербални умения. В действителност, изследователите показват, че музикалното обучение може да бъде по-ефективно за развитието на вербалните функции от самото изучаване на фонетика.

Реакциите на мозъка по време на изпълнение на музика подобряват същите комуникативни умения, необходими за говорене и четене.

Музикантите например много често имат по-изострено зрение и по-чувствителна нервна система за обработка на звук, музика и говор, което означава, че музикалното обучение може да помогне на децата да развият умения, свързани с грамотността.

Музиката и емоционалната интелигентност
Може би най-същественият ефект на музиката върху мозъчната дейност е развитието на емоционалната интелигентност. Най-новите изследвания показват, че музикалното обучение подобрява способността на детето да изрази емоцията в звук.
Музиката настройва възприемания от индивида емоционален пейзаж, който протича около него и му позволява по-голяма гъвкавост и опит при чисто човешките взаимоотношения.

Музиката и езиковите умения
Музиката също така помага за развитието на езиковите умения, според статия в Walden University, Минесота. Пеенето може да способства за това малките деца да подобрят своята лексика и произношение. Когато музиката се преподава в класната стая, тя помага на децата да придобият и полезни умения за слушане.