baby

OdorMa Laska ® – new, patented product of BebeTech


Съществуват множество научни публикации, които описват влиянието нa майчиното ухание върху бебето. Бебето е по-спокойно в тази ситуация, защото помирисва майка си, това споделят от Германската изследователска фондация, след като проучват мозъчната активност на деца на...